Personvernerlerklæring

Behandlingsansvarlig:

Møtebooking Norge AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

Formål med innhenting av personaldata:

Formålet vårt med innhenting av personaldata er for at vi kan følge opp avtalen som er inngått, om det er til interne formål eller arbeid vi utfører på vegne av våre kunder.

Eksemplifisert:

Hvis Møtebooking Norge AS har kontaktet deg og du har avtalt et møte med vår oppdragsgiver, vil vi i denne prosessen spørre etter navnet ditt, epostadressen din og telefonnummeret ditt.

Hvis du gir oss et samtykke for dette, vil vi deretter sende en outlook-invitasjon til epostadressen du har formidlet til oss med en oppsummering av hva vi har blitt enige om underveis i telefonsamtalen.

Hvem deles denne informasjonen:

Denne informasjonen vil deles med vår oppdragsgiver, som vil komme frem under telefonsamtalen og i oppsummeringen sendt via epost etter telefonsamtalen.

Trekke tilbake samtykke:

Samtykke kan bli trukket tilbake til enhver tid.

Hvilken persondata henter vi inn:

Vi innhenter bare data som er nødvendig for å følge opp avtalen som vi har blitt enige om. Ser man bort fra offentlige data relatert til firmaet vi kontakter, vil navn, epostadresse og telefonnummer være persondata som innhentes fra vår side.

Hvor kommer opplysningene våre fra?

Møtebooking Norge AS jobber utelukkende mot B2B-markedet og alle henvendelser fra oss vil rettes mot deg som beslutningstaker i firmaet hvor du jobber. Vi vil ringe til deg på vegne av vår oppdragsgiver og opplysningene vi lagrer vil innhentes underveis i telefonsamtalen med deg.

Dine rettigheter:

Møtebooking Norge AS er positive til GDPR og et økende fokus rundt personvern. Man kan til enhver tid kontakte oss og be om hvilke opplysninger vi har rundt dine persondata, hvorfor vi har disse opplysningene, og videre be om sletting av persondata så lenge Møtebooking Norge AS ikke har et gjeldende behandlingsgrunnlag.

Hvem kan du kontakte i Møtebooking Norge AS for innsyn av persondata?

Alle henvendelser bes sendes til følgende epostadresse: gdpr@motebookingnorge.no.

Alternativt kan man kontakte Alexander Selheim (daglig leder) eller Kristoffer Hagenes (administrasjonsansvarlig) på 55 61 38 50. Vi vil besvare alle henvendeler fortløpende og senest innen to uker.