Møtebooking

Vi brenner for møtebooking, fordi vi ser hvilken verdi det skaper for våre kunder. Her kan du lære mer om hvordan vi jobber, og hvordan et samarbeid med oss fungerer.

Hvorfor ekstern møtebooking fra Møtebooking Norge?

Gi selgerne bedre og flere scoringsmuligheter

Ved å bruke MBNs tjenester vil man få flere salgsprosesser. Vi leverer pasningene som gir dere gode scoringsmuligheter.

Kvalitetsmøter

Møtebooking er vårt domene, og det som kjennetegner oss er kvalitet. Vi legger vår stolthet i kvaliteten vi leverer, og vi vet hvordan vi skal prate med beslutningstakere i næringslivet.

Effektiviser salgshverdagen

Møtebooking er en egen profesjon og for å bli dyktig i faget krever det tid og erfaring. Vi vil at du skal fokusere på det du gjør best, og oppleve hvordan vi kan effektivisere din hverdag ved å la oss håndtere møtebookingen.

Hva sier andre?

Er møtebooking lønnsomt for deg?

Møtebooking er en fornuftig måte å skape salgsaktiviteter for veldig mange bedrifter. Hvis du er nysgjerrig på hvor lønnsomt det kan være for din bedrift, kan du laste ned vår lønnsomhetskalkulator.

Er møtebooking lønnsomt for deg?

Play Video

Onboarding

I alle samarbeid er det viktig å få en god start. Derfor har vi designet en oppstartsprosess som sikrer at vi får riktig inngang i prosjektet, slik at du kan forvente resultater fra første måned. 

01Oppstartsmøter

Før første telefonsamtales tas fra MBN, har vi gjennomført minst to møter med deg som ny kunde. Vi opererer med to obligatoriske oppstartsmøter med agenda som er satt fra vår side. I begge disse møtene vil daglig leder fra MBN stille, samt møtebooker som vil representere kunde under møtebookingen.

Vårt konsept bunner i stor grad på svært tett dialog mellom møtebooker og kunde.  Vår erfaring tilsier at dette er en nødvendighet for at resultatene som skapes blir gode. Vi må forstå deg som kunde skikkelig godt, slik at vi målrettet kan gå til verks for å generere rett type møter.

Det første møtet vil vi utelukkende fokusere på dere som kunde og bli kjent med dere. Det andre møtet vil dreie seg om det strategiske før prosjektet, med hovedfokus på målgruppe og kvalifiseringen av møter.

02Intern trening

Etter at oppstartsmøtene er gjennomført vil daglig leder og møtebooker avtale en intern workshop. Når dette møtet er avholdt er målgruppe definert og strategien for det påfølgende prosjektet er satt. 

Under denne workshopen vil vi jobbe med budskap og skreddersy et script for det aktuelle prosjektet. Videre vil vi jobbe med rollespill og formidling, innvendingshåndtering, spørsmålshåndtering og generelt forskjellige scenarioer som kan dukke opp underveis i en møtebookingsamtale. 

Selv om man aldri kan forberede seg på alle mulige scenarioer, så opplever vi denne prosessen som verdifull, og som fører til at møtebooker er bedre forberedt i møte med kundene. 

03Møtebookingen starter

Møtebookingen starter på avtalt tid etter den interne workshopen er gjennomført. I denne fasen er det svært tett dialog mellom MBN og kunde. Strategi er lagt, men evalueres kontinuerlig og justeres ved behov – i samråd med kunde. 

Møter sendes fortløpende til kunde med pre-definerte oppsummeringer for å kvalitetssikre og optimalisere salgsprosessen. 

04Statusmøte

En måned etter oppstart for møtebooking vil vi avtale et statusmøte sammen, hvor vi sammen evaluerer måneden og strategien som er lagt, og hvor vi har fokus på å optimalisere. 

På dette tidspunktet vil det ha blitt booket og avholdt møter, og både møtebooker og kunde vil ha gjort seg opp erfaringer som gjennomgås under møtet. 

Før dette møtet vil også MBN har sendt over en komplett oversikt over alle prospektene som er kontaktet – og med en detaljert videre fremdrift på prospektene som er kontaktet.