Kundehistorier aug 31, 2021   3 minutter

Digiflow

Siden februar 2019 har vi hatt et løpende samarbeid med Digiflow. Digiflow er et IT-selskap som driver med IT-drift og digitalisering. De er også Xerox sin største partner i Norge, og preferert Microsoft-partner. Vi har snakket med Mikael Carlsson, salgssjef og partner i Digiflow, som forteller om deres erfaringer med Møtebooking Norge.

Hvorfor valgte dere å samarbeide med Møtebooking Norge?

Vi i Digiflow har alltid hatt en kultur for intern møtebooking. Vi vet hvor viktig det er å ha høy aktivitet for å komme i gode posisjoner mot nye kunder ut i markedet. Vi er i en posisjon der vi ser at de tjenester og produkter vi leverer er ettertraktet. Vi vet at markedet er stort, så vi har ikke sjanse til å nå ut med vårt budskap og komme i den posisjonen helt alene. Vi hadde veldig lyst til å prøve Møtebooking Norge for å booste det momentet vi allerede hadde, for å nå de målsetningene vi har satt oss.

Hadde dere tidligere erfaring med eksterne leverandører av møtebooking?

Vi har prøvd det før, og det har vi vært sånn passe fornøyde med. Litt misnøye var det med både antall møter og kvaliteten på de møtene vi fikk da. Vi hadde en pause før vi inngikk et samarbeid med dere.

Mikael Carlsson

Salgssjef og partner i Digiflow.

Hvilke forventninger hadde dere før oppstart?

Jeg forventet et stort antall møter, og ikke mist god kvalitet i de møtene vi kom i, der det er satt en god agenda og motparten er godt forberedt til å ta oss imot. At de har fått riktig informasjon om hvem Digiflow er og hva vi kan levere. Så er det jo alltid opp til oss ute i møtene, men det er veldig nyttig å komme i posisjon til godt forberedte kunder for å gjennomføre en god salgsprosess.

Hvilke resultater har det gitt, og hvordan føler du samarbeidet har fungert?

Samarbeidet med dere i Møtebooking Norge har vært veldig bra. Man går inn med ganske høye forventning, og de må jeg si dere har innfridd. Ikke bare er dere flinke til å booke mange møter, men det er møter med god kvalitet. Så er det jo sånn at når man booker så mange møter som dere gjør så er det umulig at alle møter er like gode. Men totalt sett har det vært veldig, veldig gode møter som har gitt økt lønnsomhet til Digiflow, og fått oss i en posisjon vi aldri ellers hadde hatt mulighet til på egenhånd.

Vi er jo en stor salgsmuskel i Digiflow som er klare til å ta imot møtene vi får, så er det min oppgave å sette riktig salgsressurs på de respektive møtene. Så langt har det generert god butikk for Digiflow og gjort det mulig å opprettholde et moment vi ikke hadde greid alene. Vi er jo lagd på den måten at vi skal alltid være offensive, både i gode tider, også når det er mer uforutsigbart, slik som i Covid-tiden. Vi har økt bookingen fra dere nå og det har gitt gode resultater, noe vi er veldig takknemlige for.

Hva mener du er avgjørende faktorer for at samarbeid med en aktør innen møtebooking blir vellykket?

Det aller viktigste er jo at bookingen skal generere business for Digiflow. For å oppnå det er det viktig med god dialog, at man er villige til å gjøre en innsats fra deres side, og det føler jeg absolutt dere har gjort. Dialogen med dere har vært kjempebra, og igjen; mange gode møter, med god kvalitet, er suksesskriterier som dere har levert på.

Nysgjerrig på å vite mer?

Ta kontakt med oss for å vite hva vi kan gjøre for din bedrift.

Ønsker du en uforpliktende samtale med oss?